Lokal virksomhed

Vi er en mindre lokal virksomhed beliggende i Biersted. Vi vægter det lokale højt. Derfor benytter i stor udstrækning lokale medarbejdere, lokale råvarer, lokale indkøb, lokale servicevirksomheder.

Bagrund / historie Mit navn er Lisbeth Gade. Jeg var ansat som økonoma under Jammerbugt kommune (tidligere Aabybro Kommune) i over 20 år inden jeg startede Gadekøkkenet i febr. 2011. Men alligevel har over halvdelen af mine medarbejdere incl. jeg selv arbejdet i de selvsamme fysiske rammer (altså køkken) på samme adresse og med den samme produktionsform, og den samme kundegruppe, i over 20 år. Historien er at Jammerbugt kommune ifm. kommunesammenlægningen nedlagde de kommunale køkkener, og fyrede medarbejderne. At blive opsagt som 50+, gråhåret og samtidig være stavnsbundet, da min mand har Alstrup Maskinstation, begrænsede mine muligheder for at finde arbejde. Derfor tog jeg en hurtig beslutning om at starte selvstændig og blive fritvalgsleverandør på madservice til Jammerbugt Kommune. 3 måneder senere startede jeg Gadekøkkenet, da det lykkedes mig at leje mig ind i det kommunale køkken, hvor jeg havde arbejdet i 20 år, og stod derfor klar til at tilbyde madservice til ældre hjemmeboende i Jammerbugt Kommune. Jeg havde kalkuleret med at ansætte 3 køkkenmedarbejde og 1 chauffør, men vi fik så mange kunder inden vi startede op, at jeg måtte ansætte 5 køkkenmedarbejdere og 2 chauffører. Siden har vi fået endnu flere kunder og har også udvidet konceptet, således vi tilbyder diner transportable. I dag er vi 8 i køkkenet udover chauffører.

Kontakt Gadekøkkenet

Personlig ambition Min personlige ambition, da jeg startede Gadekøkkenet var, at turde vove pelsen og gøre det jeg troede på, - og gøre det så godt jeg nu kunne og på en ordentlig måde. Og på den måde påvirke min egen fremtid. Have fokus på det positive og være med til at skabe et fællesskab/team, hvor der er trivsel, glæde, udfoldelsesmuligheder og engagement - til glæde både for familie, venner, kunder samarbejdspartnere og mig selv.

Mission: at begejstre kunder med lokale livretter, lækre smagsoplevelser og god service.

Gadekøkkenet, Stationsvej 51, Biersted, 9440 Aabybro
Tlf. 21 27 20 80
info@gadekoekkenet.dk